سنگهای کیسه صفرا و مراقبتهای پرستاری مربوط

اگر علایم بیماری کاملا بهبود پیدا کنند می توان مطمئن بود که نیاز به اقدام اضافه ای نیست؛ حتی اگر فرض بر این باشد که هنوز هم سنگ یا سنگ هایی در کیسه صفرا موجودند؛ چرا که اصولاً اغلب موارد سنگ های کیسه صفرا در حال عادی هم بدون علامت هستند و چه بسا بیمار تا آخر عمر متوجه وجود آن نشود و یا اینکه با تشخیص سوء هاضمه به درمان آنها بپردازد.

عناب: مصرف روزانه سه عدد عناب خیس خورد قبل از هر وعده غذایی و مصرف ترکیب شربت عسل و لیموی تازه به صورت روزانه در بهبود بیماری سنگ کیسه صفرا کمک شایانی خواهد کرد. از جمله می توان از سنگ قبری که در سال ۵۳۲ هجری تهیه شده و هم اکنون در موزه هنرهای زیبا بوستن موجود است و با طرح های خانه و نوشته های گوناگون تزئین شده و نیز نمونه های از سنگ مرمر که در حال حاضر در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود، اشاره کرد.

او احتمالاً آخرین گویندة فارسی زبان است که در تقریر و تعلیم مکتب ابن عربی در تصوف ایران آثار شایان توجهی دارد (زرین کوب ، ص ۱۵۲ـ ۱۵۳).دامنة نفوذ ابن عربی در تصوف ایرانی ، خصوصاً در زمان صفویه و بالاخص در آثار ملاصدرا دیده می شود. پس از وی نیز در ایران شیعی به جریان خاصی از تصوف بر می خوریم که غالباً عرفان خوانده می شود و در آن تعلق خاصی به تعالیم حکْمی ابن عربی و بعضاً آرای فلسفی ملاصدرا وجود دارد.

وی شرح داده که مقصود محققان صوفیه از دعوی وحدت وجود و مرتبة فنا نیز همین است . بسیاری از مفاهیم صوفیانه ، مثل وحدت وجود یا علم حضوری ، در آثار وی تفسیر فلسفی شده و مبرهن گردیده است (صفا، ج ۵، بخش ۱، ۲۰۶، ۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ نیز رجوع کنید به بخش ۱۴: نقد تصوف ). وی در رساله ای موسوم به سه اصل ، که ظاهراً تنها اثر بر جای مانده از او به زبان فارسی است ، ضمن گلایه از فقهای متشرع و متکلمان عصر که ذمّ تصوف می کنند، در مقام دفاع از تصوف حقیقی بر آمده و ایمان را از دیدگاه صوفیه تعریف کرده است (صدرالدین شیرازی ، ص ۶۳ـ۷۲، ۹۱).

آثار و تعالیم او از چند نظر در بررسی تاریخ تصوف در ایران اهمیت دارد: یکی ارتباط وی با مشایخ ایرانی ، مثل شهاب الدین عمر سهروردی و شیخ سعدالدین حمویه و شیخ اوحدالدین کرمانی ؛ دوم ، تأثیر وی در حکمت عرفانی شیعی با طرح صریح و بسط موضوعاتی چون ولایت و انسان کامل و وحدت وجود؛ سوم ، نفوذ آرای وی در نثر و نظم عرفانی فارسی ؛ چهارم ، سهم عمدة او و شارحان آثارش در تأسیس عرفان نظری در ایران .تصوف با ابن عربی صورت حِکْمی یافت و مطالبی که در تصوف عمدتاً بی نام ولی با مسمّا بود، در حوزة تصوف ابن عربی نام خاص یافت و اصطلاحاتی از قبیل وحدت وجود و اعیان ثابته در آثار صوفیه رایج شد و تصوف موضوع و مبادی و مسائل خود را پیدا کرد (زرین کوب ، ص ۱۲۴ـ۱۲۵، ۱۴۲ ـ ۱۴۸؛ جهانگیری ، ص ۲۴۸، ۳۷۱) و به عالم نظر راه یافت و خصوصاً در جرگة علوم اسلامی در آمد و بعدها علم تصوف یا عرفان نظری نام گرفت .

این امر خصوصاً با آثار شارحان ابن عربی و مقدّم بر همه صدرالدین قونیوی (متوفی ۶۷۳) رخ داد، به نحوی که تعالیم ابن عربی از طریق قونیوی از روم تا هند را فرا گرفت و مشایخی چون فخرالدین عراقی یا مرجوع کنید بهیدالدین جَندی (متوفی ح ۷۰۰) که نزد قونیوی تحصیل معرفت می کردند، وارث آرای صوفیانة ابن عربی و سپس سبب ورود آن به تصوف ایران شدند (زرین کوب ، ص ۱۲۰ـ۱۲۳). لاهیجی داماد دیگر ملا صدرا و ملقب به فیاض (متوفی ح ۱۰۷۲) است که بیشتر به واسطة کتابهایش در علم کلام شیعی ، مثل شوارق الالهام و سرمایه ایمان و گوهر مراد ، مشهور است (خوانساری ، ج ۴، ص ۹ـ۱۱؛ زرین کوب ، ص ۲۵۱ـ۲۵۴).

قاضی سعید قمی (متوفی ۱۱۰۳)، شاگرد مشهور فیض کاشانی ، و بنا بر بعضی اقوال شاگرد لاهیجی ( رجوع کنید به خوانساری ، ج ۴، ص ۱۰)، بیش از استادش دارای تمایلات صوفیانه بود. میرزا ابوالقاسم فندرسکی مشهور به میرفندرسکی (متوفی ۱۰۵۰)، که از حکمای عصر بود، نیز زندگی زاهدانه داشت و از او کراماتی نقل شده است . محمدتقی مجلسی ، فقیه نامور همین عصر (متوفی ۱۰۷۰)، از شاگردان وی بود و مطابق قول فرزندش (محمدباقر مجلسی ، متوفی ۱۱۱۰) در رسالة اَجوِبه (ص ۳۵) دستور ذکر و فکر را از شیخ بهایی گرفته بود. سلسله های مهمی مثل کبرویه ، سهروردیه ، نعمت اللهیه ، نقشبندیه ، قادریه و نوربخشیه در این چند قرن رونق بیشتر داشتند.

در میان سلسله های صوفیه که از ایران به شبه قارة هند رفتند، چشتیه ، سهروردیه ، نعمت اللهیه ، نقشبندیه و قادریه سهم عمده داشتند ( رجوع کنید به بخش ۵: تصوف در شبه قارة هند؛ بخش ۸: تصوف در آسیای صغیر و بالکان ).دورة مغول همچنین مهمترین دوره برای ادبیات صوفیانة فارسی است . این وضع از دورة خوارزمشاهیان تا حملة مغول نیز ادامه یافت ، به گونه ای که در حملة مغول به ایران در اکثر شهرهای ایران مشایخ صوفیه و خانقاهها وجود داشتند ( رجوع کنید به غنی ، ج ۲، قسمت ۱، ص ۴۹۷). وی بر ضد حکام و فقیهان اهل سنّت قیام کرد و در ۷۹۶ فرزند تیمور او را به قتل رساند (خیاوی ، ص ۱۶۶ـ ۱۶۸، ۲۱۸ـ۲۲۱).دیگر ویژگی مهم تصوف در این دوره ، توسعه و رواج آن در گیرودار حملة مغول در نواحی دیگر، از جمله آسیای صغیر و هندوستان ، بود که با ورود مشایخ ایرانی صوفیه در آن مناطق (مثل هجرت بهاء ولد پدر مولوی و شیخ نجم الدین رازی به روم ) تحقق یافت و به همین واسطه عدة بسیاری نیز مسلمان شدند.

خلق اینگونه آثار که با سنایی آغاز شده بود، با عطار و مولوی به کمالی بی نظیر رسید ( رجوع کنید به دوبروین ، ص ۱۳۱ـ۱۵۲).این دوره همچنین دورة تشخص و تعین کامل سلسله هایی است که بتدریج از قرن چهارم و پنجم شکل گرفته بود. ✅مواظب آنتی اسید هایی که کلسیم زیادی در خود دارند باشید. ممکن است در هنگام وجود درد، فرد به داروی مسکن نیاز داشته باشد.

وجود سنگها و مواد مذاب دربخشهای داخلی زمین سالها پیش توسط دانشمندان کشف شده است. موزانایت (Moissanite) در اصل از یک منبع فرازمینی کشف شد. با این حال ، برخی مشایخ صوفیه در این ادوار، خصوصاً در زمان تیموریان ، مورد سخت گیری و اذیت برخی متشرعان ظاهری قرار می گرفتند (همان ، ج ۴، ص ۷۱ـ۷۳).از مهمترین اوصاف تصوف در این دوره ، ظهور علایق شیعی در مشایخ صوفیه و رواج و قدرت یافتن سلسله های صوفیانة شیعی ، از جمله سلسلة صفویه و نوربخشیه و نعمت اللهیه ، است (همان ، ج ۴، ص ۵۳ـ۵۴، ۷۷ـ ۷۸). اما به طور کلی آنان به مشایخ صوفیه اعتقاد بسیار داشتند و قرن هشتم و نهم دوران رونق تصوف است ؛ ازینرو، کمتر شاعر و نویسنده یا عالمی را می یابیم که در این دوره از ذوق عرفانی بی بهره مانده باشد و جلوه هایی از آن را در آثار خود منعکس نکرده باشد (صفا، ج ۴، ص ۶۷).

دیدگاهتان را بنویسید