معرفی فناوری ریز تراشه با قابلیت استفاده در جرم یابی

برخی از فرمهای ژلاتین حاوی موادی چون لیزین، آلانین و آرژینین است. چون دفع این دارو از طریق کلیه و به صورت ادرار می باشد و مبتلایان به ناراحتیهای خیلی شدید کلیه نیز نباید از این دارو استفاده کنند همچنین کسانی که به خانواده آسپیرین ها حساسیت دارند نیز جزء موارد منع مصرف قرص ژلوفن هستند. پژوهش حاضر بهمنظور بررسی شش هفته تمرین هوازی و مصرف ژل رویال بر فاکتورهای التهابی TNF-α، hs-CRP و نوتروفیل در بیماران MS انجام شد. خونگیری آزمودنیها در حالت ناشتا بهمنظور ارزیابی شاخص نکروزدهندۀ تومور آلفا، پروتئین واکنشی-C و اینترلوکین-۶ در دو نوبت پیشآزمون و پسآزمون انجام پذیرفت. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ژل رویال بر فیبروسارکومای WEHI-164 در موش های سوری انجام گردید. شاخص های آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پروکسیداز به طور معنی داری در گروه RJ بیشتر از گروه های SH و AD شد، همچنین این شاخص ها در گروه HC بیشتر از گروه های SH و AD گردید؛ گروه های RJ و HC در مقایسه با سایر گروه ها کاهش معنی داری در رفتارهای اضطرابی از خود نشان دادند. بیشتر افراد به ویتامین E و وازلین آلرژی دارند و به همین خاطر استفاده از این نوع ژل ها در رابطه زناشویی زیاد پیشنهاد نمیشود.

روش کار در این پژوهش نیمه تجربی، 42 نفر بیمار مبتلابه MS شرکت کردند. در توضیح تفاوت این دو محصول میتوان گفت که ژل ابرو کار حالت دهی، فیکس و ثابت نگه داشتن حالت ابرو را بر عهده دارد و بعضی مواقع با خاصیت تقویت کنندگی نیز برای ابروها همراه می باشد. شاید تصور کنید استفاده از صابون، به خاطر شیمیایی بودن آن، خیلی کار جالبی نباشد، اما اکثر میکاپ آرتیستهای حرفهای به دلیل خاصیت نگهدارندگی، استفاده ساده و آسان از صابون و همچنین قیمت مناسب آن، صابون را بر ژل ابرو ترجیح میدهند. اما در خصوص نوع رنگی این محصولات باید بگوییم که با توجه به آنکه هدف استفاده از ژل های ابرو، فرم و حالت دادن به ابروهاست، ژل های ابروی رنگی نیز عموما رنگ دانه های بسیار کمی دارند و رنگ چندانی به ابروها نمی دهند. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که پیوند خودی استخوانی دارد، تمایل به استفاده از پیوندهای غیرخودی بیشتر شده است. به داوطلبان آزمایش روزی ۱۴ گرم ژلاتین داده شد و پس از مدتی، ضخامت موی این افراد حدود ۱۱ درصد بیشتر شد. همه بیماران تحت درمان ضد جوش با قرص راکوتان، مواردی نظیر بهبود چین و چروک ، ضخامت و رنگ پوست ، اندازه منافذ ، کشش پوست و کاهش ضایعات رنگدانه دار را مشاهده کردند.

اثر کود نیتروژن بر طول، عرض و تعداد برگ و تعداد پاجوش گیاه آلوئه ورا معنی دار بود (جدول 2). تیمار 100N در مقایسه با N0 موجب افزایش ارتفاع گیاه (7/32 %)، قطر ساقه (23/7 %)، تعداد برگ (9/21 %) و تعداد پاجوش (7/62 %) شد، با افزایش نیتروژن به 200 کیلوگرم در هکتار طول برگ بطور معنی داری کاهش یافت، ولی عرض برگ ، تعداد برگ و تعداد پا جوش تغییری نکرد (جدول 2 و نمودار 1). از نظر وزن پاجوش، تیمارهای 100N و N0 اختلافی نداشتند، تنها پس از مصرف 200 کیلوگرم در نیتروژن هکتار 36/8 درصد افزایش معنیدار وزن پاجوش نسبت به شاهد دیده شد (جدول 2 و نمودار 1). در مورد ارتفاع پاجوش و تعداد برگ در پاجوش، بین هر سه سطح نیتروژن اختلاف معنی دار مشاهده شد، به نحوی که تیمار100N در مقایسه با N0 به ترتیب 5/106 و 79 درصد افزایش ارتفاع پاجوش و تعداد برگ در پاجوش را در پی داشت، و تیمار 200N موجب افزایش ارتفاع پاجوش و تعداد برگ در پاجوش به میزان 8/24 و3/48 درصد در مقایسه با تیمار 100 N گردید (جدول 2 و نمودار 1). نتیجه تحقیقاتی که در ایران پیرامون نقش نیتروژن بر عملکرد آلوئه ورا نجام شده است، بدون نظر گرفتن سیستم فتوسنتزی کراسولاسیک اسید متابولیسم در این گیاه گزارش شده است.

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات ترکیب ژل آلوئه ورا و عصاره هیدرواتانولی تخم شنبلیله بر روند التیام زخم دهانی در موش دیابتیک انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات ترکيب ژل آلوئه ورا و عصاره هيدرواتانولي تخم شنبليله بر روند التيام زخم در 54 سر موش مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد. در ساخت این محصول شرکت مدیتاکس کره از لیدوکائین استفاده شده است تا در هنگام تزریق بیمار درد کمتری احساس نماید. در اولین قدم لازم است تا دست های خود را به دقت بشویید. در گروه مکمل از ژل رویال (۵۰۰ میلیگرم) در کپسولهای ۱۰۰میلیگرمی بهصورت خوراکی استفاده شد. در مطالعه حاضر هدف ارزیابی خواص استخوانسازی ژل رویال در التیام نقیصه استخوانی خرگوش میباشد. بررسی اثر ژل رویال بر رشد فیبروسارکوما در موش سوری . ژل رویال به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی به یک گروه از گروه های فوق چهار ساعت قبل از تزریق فنیل هیدرازین تجویز گردید. دو گروه از موش ها، فنیل هیدرازین را به میزان 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت به مدت 35 روز دریافت نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید