ورق ژلاتین – معرفی انواع ژلاتین و کاربرد آن در تهیه دسر و کرم

مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، داربست سه بعدی پلی کاپرولاکتون ژلاتین با استفاده از روش الکتروریسی سنتز شد و ساختار مولکولی داربست توسط میکروسکوپ الکترونی ((SEM بررسی شد. در روش طالبی ای که اول گفتم اونجا ما طالبی رو دو نصف کردیم چونکه میوه داشتیم و اینکه از طرفی در آوردن دونه های در اون روش راحت تر بود اما شما می تونید بالای طالبی رو از وسط سوراخ کنید و دون هارو از همون قسمت خارج کنید و بعد مایع ژله مون رو داخلش بریزیم و بعد از سفت شدن اون دو یا سه نیم کنیم و بعد به قاچ های کوچیکتر برش بدیم. مصرف عمده ژلاتین در تهیه دسر است که در واقع این ماده جایگزین نشاسته شده است. اطلاعات بدست ­آمده از آزمون MTT نشان می ­دهد شانس زنده­ ماندن سلول­ها در داربست­ های تهیه شده از هیدروکسی­ آپاتیت طبیعی نسبت هیدروکسی­ آپاتیت سنتزی بیشتر است که این امر در داربست تهیه شده از هیدروکسی ­آپاتیت طبیعی بدست­ آمده از استخوان شتر با میزان 96% وضعیت مطلوب­تری را دارا است. تغییر معنیداری در ریختشناسی داربست قبل و بعد از تثبیت پپتید مشاهده نشد. چسبندگی و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی روی داربست طبیعی و داربست تغییر داده شده توسط آزمون MTT بررسی شد.

این پپتید روی داربست نانوفیبری پلی کاپرولاکتون/ ژلاتین تثبیت شد و چسبندگی و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسانی روی داربست تغییر داده شده توسط پپتید بررسی شد. این پپتید توسط پیوند شیمیایی روی داربست پلی کاپرولاکتون/ ژلاتین تثبیت شد. مواد و روشها: داربست نانوفیبری پلی کاپرولاکتون/ ژلاتین توسط الکتروریسی سنتز و پپتید مورد نظر توسط روش سنتز پپتید در فاز جامد ساخته شد. هدف از انجام این پژوهش ساخت داربست پلییورتان و ژل رویال و هیالورونیک اسید با روش الکتروریسی، برای دست یافتن به داربستی است که در محیط برون تن و درون تن دارای ویژگیهای مناسب بیولوژیکی برای درمان زخم باشد. اثر این سه متغیر بر بازده استخراج، استحکام ژل، ویسکوزیته، درجۀ هیدرولیز، نقطۀ ذوب و تعیین الگوی الکتروفورز بررسی شد و نتایج حاصل با کمک طرح آزمایشی مرکب مرکزی به روش سطح پاسخ، تجزیهوتحلیل شدند. علاوهبر این، اثر این سه متغیر روی ویسکوزیته، استحکام ژل و نقطۀ ذوب نیز معنیدار بود و در شرایط بهینه، استحکام ژل 175/33 گرم، ویسکوزیته 3/26 میلیپاسکال بر ثانیه و نقطۀ ذوب 25/39 درجۀ سانتیگراد بهدست آمد.

در این موارد میتوانید از چرک خشک کن هایی مانند آموکسی سیلین و مترونیدازول استفاده کنید. به صورت مداوم از این محصول استفاده نکنید. اما اگر بخواهیم تعریف دقیقتری از این دو ابزار آرایشی داشته باشیم، باید بگوییم، معمولا از صابون ابرو به جای ژل ابرو استفاده میشود. ژله میوه را میتوانید با انواع میوه ها اماده کنید و داخل کرم ها هم می توانید از انواع میوه استفاده کنید اما چند میوه هستند که اگر آن ها را در دسر یا ژله استفاده کنید اجازه نمیدهد ژلاتین ببندد. همچنین، افزودن غلظتهای مختلف نانو رس به فیلم دولایه حاوی 2% TiO2 باعث کاهش معنیدار عبور نور، شاخص سفیدی، جذب آب و کدورت در فیلمهای تولیدی بهویژه در غلظت 10% شد. ترشح پروستاگالاندین ها در مغز باعث بروز التهاب و درد می شوند. شیره آلوئه ورا حاوی آنتراکینونهایی است که با افزایش آب روده و ترشح مخاط حرکات رودهای را افزایش داده و از یبوست جلوگیری میکنند. یافتهها: بررسی میکروسکوپ الکترونی در روز هفتم نشانگر چسبندگی مناسب سلول های CD93 به فیبرهای داربست و ترشح ماتریکس خارج سلولی بود. این ماده ظاهر پوست و مو را بهبود می بخشد، درواقع مطالعات نشان داده که این ماده ظاهر پوست و مو را بهتر می کند و کیفیت آن ها را افزایش داده در نتیجه باعث درخشندگی و لطافت آن ها می شود.

افزودن غلظتهای 5 و 10 درصد (وزنی- وزنی) نانو رس باعث کاهش حلالیت فیلمهای تولیدی از 41/31 درصد برای فیلم آگار/ ژلاتین شاهد به 09/26 و 49/21 درصد شد. آلوورا با اثر ضد التهابی و ضد باکتریایی باعث بهبود بیماری پریودنتال می شوند. اگر برای تمیز و ضد عفونی کردن واژن از عادت های بهداشت صحیح پیروی کنید می توانید از برهم زدن تعادل pH جلوگیری کرده و بنابراین به جلوگیری از عفونت های واژن کمک کنید. بعد از شانه زدن ابروها در جهت دلخواه، چند دقیقه صبر کنید تا خیسی صابون روی ابروها خشک شود و ابروهای شما در حالت دلخواه ثابت شوند. فاکتور عدم برازش نیز برای تمامی صفات مذکور در سطح 95 درصد معنیدار نبود. همچنین بررسی طیف FT-IR و جابه جایی نوار جذبی مربوط به گروه های OH و حذف نوارهای جذبی شاخص ژلاتین و موسیلاژ در طیف کمپلکس کواسروات نیز دلیل دیگری برای تشکیل کواسروات ژلاتین – موسیلاژ بود. در قسمت قبل ما مواردی را در خصوص هر یک از این دو نوع ژل برایتان بازگو کرده ایم. ژل رویال یک ماده خوراکی است و سیستم گوارش انسان نیز قابلیت هضم این ماده را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید