ژل و پالپ آلوئه ورا

اگر روی بسته پودرهای ژله موجود در بازار را بخوانید متوجه میشوید که در مواد اولیه پودر ژله از پودر ژلاتین هم استفاده شده است. مجددا کمی پودر ژلاتین بپاشید و روی آن یک قاشق غذاخوری دیگر آب سرد بریزید ( اگر پودر ژلاتین را یک مرتبه در کاسه بریزید و همه آب را روی پودر ژلاتین بریزید پودر ژلاتین گلوله می شود). سابقه و هدف: ژلاتین یک پروتئین کلوئیدی پر مصرف با خواص منحصر به فرد است که به شکل گسترده­ای در صنایع غذایی، داروسازی، پزشکی و عکاسی مورد استفاده قرار می­گیرد. تئوسینال گروهی از پرکنندههای اسید هیالورونیکی است که از یک تکنولوژی به نام RHA یا هیالورونیک اسیدِ انعطافپذیر استفاده میکند. برهمکنش این دو بسپار، متأثّر از pH، بار الکتریکی و غلظت آنها است و واکنش الکترواستاتیک بین پروتئین ­های با بار مثبت و پلی ­ساکاریدهای آنیونی، منجر به تشکیل فازهای محلول و نامحلول می­ شود؛ بنابراین، تأثیر نسبت مخلوط کلوئیدی و pH، در هم­ انباشتی بررسی گردید. یافتهها: با افزودن ژلاتین پای مرغ به جای بخشی از خمیر مرغ در سوسیس هات داگ، میزان خاکستر و پروتئین بطور معنی­داری (05/0≥p) افزایش و میزان چربی، pH، رطوبت و افت پخت و خواص حسی (طعم، رنگ، بافت و پذیرش کلی) بطور معنی­داری (05/0≥p) کاهش یافت.

بدلایل شستشوی چند مرحله ای خمیر ماهی طی فرآوری اکثریت اسید های چرب بسیار مغذی آن از دست می رود، و در صورت حفظ آن ها سوریمی بشدت دچار اکسایش می شود. جایگزینی آن در فرمولاسیون سوسیس هات داگ مرغ در پنج سطح 0، 25، 50، 75 و 100 درصد بجای خمیر مرغ بود. در چنین تزریق هایی پزشک معمولا از ابزاری بنام کانولا بجای سوزن های نوک تیز استفاده میکند. مقدمه: ژلاتین یکی از مهمترین بیوپلیمرها است که کاربرد گسترده­ای در صنایع غذایی و دارویی دارد. این نام اشاره مستقیم به کاربرد این ماده در کندو دارد؛ چراکه ژل رویال تنها غذای ملکه کندو زنبور عسل است و یکی از دلایل تفاوت های او با دیگر زنبورها نیز همین خوراکی دلچسبی است که میل می کند. نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد که فیلم ساخته شده از ژلاتین در ترکیب با زانتان و روغن آنغوزه خصوصیات مکانیکی و به ویژه ضدمیکروبی ایده آلی را جهت کاربرد در ساختار پانسمان زخم دارا می باشد.

در این مطالعه ابتدا ژلاتین از ضایعات ماهی کیلکای خزر استخراج گردیده و سپس برای ساخت فیلم های کامپوزیتی به صورت خالص(G) و در ترکیب با زانتان میکروبی(GX) و روغن آنغوزه(GXA) استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که تفاوت معنی­داری بین خواص امولسیفایری، رطوبت و میزان پروتئین ژلاتین ماهی و ژلاتین تجاری وجود نداشت، اما در مورد میزان خاکستر آنها اختلاف معنی­دار بود. الگوی الکتروفورز نشان داد که باندهای آلفا1، آلفا2 و بتا در ژلاتین حاصل، به ترتیب برابر با 100، 110 و 200 کیلودالتون بود. فیلمهای تهیهشده با آزمونهای کشش، سنجش تورم، سرعت عبورپذیری بخار آب، ضدباکتری و میکروسکوپی الکترونی پویشی بررسی شدند. مواد و روش ها: استخراج ژلاتین از پای مرغ به روش اسیدی انجام گردید و تحت آزمونهای فیزیکوشیمیایی (رطوبت، خاکستر، پروتئین، چربی، pH و راندمان استخراج) قرار گرفت. به طور خلاصه، در گام اول رزین سه بار به مدت پنج دقیقه در حلال آلی دی متیل فرم آمید قرار داده شد تا کاملاً متورم (Swelled) شود. بررسی مایع شناور مخلوط­ های کلوئیدی با آزمون طیف ­سنجی مرئی فرابنفش (UV-Vis)، نشان داد که هم­ انباشتی بهینه، در نسبت ژلاتین به سدیم ­آلژینات برابر چهار و pH برابر 65/3 رخ داده است.

تقاضای زیاد برای استفاده در محصولات غذایی، نیاز به تهیه ژلاتین در صنایع غذایی را افزایش داده است. روشها: فیلمهای پلیمری با ترکیب درصدهای مختلف با روش ریختهگری تهیه شدند. مصرف ریزذرات بسپار طبیعی، بهصورت مستقل یا در ترکیب با مواد دیگر، با کاربردهای گوناگون ازجمله زیست ­مواد تزریق­ پذیر، در حال گسترش است. هنوز میزان مصرف مشخصی برای این ماده تعیین نشده است. برآورد شده است که تقریبا 30 درصد از نوجوانان از آکنه شدید رنج می برند و برای برخی افراد ژنتیک عامل اصلی این قضیه است و خارج از کنترل می باشد.هنگامی که جوش درمان نشود منجر به زخم میشود و احتمال دارد که پوست متورم و دردناک و قرمز شود.آکنه معمولاً در سه سطح خفیف، متوسط و شدید دسته بندی می شود. از این فاکتورها پیوندهای بین مولکولی که منجر به تثبیت کلاژن های نامحلول و پیوندهای هیدروژنی که باعث پایدار شدن رشته های کلاژن می شوند، باید شکسته شوند. ژلاتین یکی از معدود پروتئینهای مناسب جهت تولید صنعتی با استفاده از محصولات جانبی کارخانههای صنایع گوشت میباشد. همچنین ابتلا به عفونتها که در تزریق با لوازم غیر استریل رخ میدهند. گرافن اکسید به مقدارهای 0، 0.2، 0.4 و %0.8 وزنی به محلولها اضافه شد.

دیدگاهتان را بنویسید